Over de kredietverlening door de Nederlandse banken aan het mkb bestaan de nodige vooroordelen. Soms kloppen die, soms ook niet. In Forward gaat de Nederlandse Vereniging van Banken in op het waarheidsgehalte van enkele veelgehoorde veronderstellingen. 1. Banken hanteren strengere acceptatiecriteria in vergelijking met de periode vóór de economische crisis, omdat de gemiddelde toekomstige terugbetaalcapaciteit lees meer