Alternatieven als crowdfunding, kredietunies en de mkb-beurs NPEX zijn in het hele mkb aan het groeien. En ook traditionele financieringsvormen laten een voorzichtige groei zien. Een mooie ontwikkeling, want zo krijgen ondernemers steeds meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om gestapeld te financieren. De nationalefinancieringswijzer.nl helpt de ondernemer daarbij op weg. We zetten een aantal belangrijke financieringstrends op lees meer